Pårørenderådgivning i Midtjylland

Hos SIND Pårørenderådgivning vil vi gerne sprede nyheden om vores nye undervisningsmateriale, Psykisk Sygdom på Skemaet.

Vores håb er, at materialet kan være med til at skabe dialog og refleksion blandt landets skolebørn, og at det i sidste ende kan være med til at fremme åbenhed omkring psykisk sygdom – til gavn for både mennesker med psykisk sygdom og for deres nærmeste.

Klik her for at bestille materialet.

Det sker lige nu

Undervisning af voksne pårørende

For voksne pårørende til mennesker med psykisk sygdom:
SIND Pårørenderådgivning afholder i samarbejde med Region Midtjylland, et kursusforløb for voksne, der er pårørende til en nærtstående over 18 år med en psykisk sygdom. Forløbet vil give viden, indsigt og støtte i forhold til det at være pårørende til en person med en psykisk sygdom – det kan f.eks. være en søskende, en forælder eller en nær ven.
Forløbet har fire overordnede temaer: At være pårørende, om det at stå ved siden af en nærtstående med psykisk sygdom, hvilke roller man har og hvordan man kan navigere mellem dem.  Recovery, der betyder at komme sig og er en måde at forstå psykisk sygdom og hvordan vi kan komme videre efter eller med en psykisk sygdom tæt på livet. Psykiatriske diagnoser, med en gennemgang af udvalgte psykiske lidelser særligt med fokus på, hvordan de kan påvirke pårørende. Samt lovgivning og rettigheder, hvor en jurist vil fortælle om relevante love og tage imod spørgsmål om, hvad der fylder hos deltagerne på kurset.
Kursusforløbet afholdes over 6 mødegange hver anden uge og ligger om aftenen kl. 18-20.30. Der er en fast underviser med relevant faglig baggrund med på hver undervisningsgang og de enkelte temaer udfoldes i samarbejde med forskellige oplægsholdere.

Datoer og sted for de fire parallelle forløb:
Aarhus: Opstart torsdag d. 24. oktober 2019
Adresse: Børglumvej 5, 8240 Risskov
Herning: Opstart mandag d. 28. oktober 2019
Adresse: Frivilligcenter Herning, Fredensgade 14, 7400 Herning
Horsens: Opstart tirsdag d. 29. oktober 2019
Adresse: Horsens Bibliotek, Tobaksgården 12, 8700 Horsens
Randers: Opstart torsdag d. 31. oktober 2019
Adresse: Psykiatriens Hus, Gammel Hadsundvej 3, 8900 Randers

Hvis du er interesseret eller har spørgsmål kan du kontakte psykolog Helene Jørgensen på hj@sindspaa.dk