Pårørenderådgivning

ÅRSMØDET D. 16. MARTS 2021 BLEV AFHOLDT ONLINE

På grund af Covid-19 blev årsmødet i år afholdt online via Teams. Mødet fandt sted d. 16. marts. Ønsker du information fra mødet, kan du sende en mail til formand for bestyrelsen, Michael Dumont Rasmussen, mir@dai.dk.

 

 

 

Ny bog med gode råd til den svære snak med børn, når mor eller far er psykisk syg

Vi er utroligt glade for at kunne præsentere en ny udgivelse fra SINDs Pårørenderådgiving: "Mor | Far | Bipolar"

Bogens målgruppe er  børn, der vokser op med psykisk sygdom i familien. Samtalebogen, der er fyldt med tegninger, som kan hjælpe ordene på vej, er udgivet af SIND Pårørenderådgivning med støtte fra Jascha Fonden.

Bogen rummer fakta om psykisk sygdom, forklaringer af, hvordan voksne kan få det bedre, og beskrivelser af de følelser, som raske børn og forældre kan få. Bogen rundes af med 14 forslag til, hvordan børn kan fortælle lærere og venner om sygdom i familien. Erfaringen er, at netop den samtale føles som en stor udfordring for de yngste pårørende

“Er det her en sygdom, min far kan dø af?”

Sådan lød det allerførste spørgsmål fra et barn i børnehaveklasse-alderen, da forældrene efter lang tids tilløb indledte den svære samtale om farens psykiske sygdom. Forældrene havde sammen med SIND Pårørenderådgivning forberedt sig grundigt på snakken.

Det var meget vigtigt for forældrene at undgå, at drengen blev opmærksom på farens periodiske selvmordstanker. Alligevel havde barnet trods fortielserne allerede fornemmet, hvad der var galt. Da tavsheden endelig blev afløst af dialog, kom spekulationer og spørgsmålstegn frem i lyset. Familien fandt en måde at leve med de skift mellem gode og dårlige dage, som var kommet ind i deres liv.

Situationen er et ud af rigtig mange eksempler på de særlige erfaringer med svære samtaler mellem børn og forældre om psykisk sygdom, som forfatterne bag den nye samtalebog for familier, “Mor | Far | Bipolar”, har.

Eksemplet er ikke med i bogen, fordi den er skrevet, så børn følger godt med i selskab med voksne. Men som læser mærker man hurtigt, at forfatterne Ann-Dorthe Ellegaard Petersen og Mads Trier Blom gennem årene særdeles ofte har siddet i øjenhøjde med børn og lyttet til deres tanker.

Bogen ”Mor | Far | Bipolar”
Bogen kan købes via Mads Trier-Bloms hjemmeside

Bogen rummer fakta om psykisk sygdom, forklaringer af, hvordan voksne kan få det bedre, og beskrivelser af de følelser, som raske børn og forældre kan få. Bogen rundes af med 14 forslag til, hvordan børn kan fortælle lærere og venner om sygdom i familien. Erfaringen er, at netop den samtale føles som en stor udfordring for de yngste pårørende

En voksen og et barn der ridder på en drage
Hvor depressionen kan føles som at ride på en skildpadde, så opleves manien som at ride på en magisk drage, hvor alt er muligt. Illustration: Lotte Trier-Holm.

Omfattende erfaring

Forfatterne Ann-Dorthe og Mads har begge prøvet at vokse op i en familie med psykisk sygdom. Siden har de som voksne brugt det meste af arbejdslivet på at hjælpe andre.

“Deler du et problem med en ven, skal du kun bære halvdelen bagefter. Problemer vokser i tavshed,” siger Mads Trier-Blom sammenfattende om bogens hovedbudskab til børn, der er pårørende. Det handler om at søge ud af ensomheden og opsøge dialog.

Mads er bl.a. fysioterapeut, flittig foredrags-holder og nu også medforfatter til samtalebogen. Han fik i 2004 selv diagnosen bipolar lidelse og arbejder nu i psykiatrien med at nedbryde tabu. Mads har desuden holdt flere end 300 foredrag om at leve med sygdommen.

Ann-Dorthe har i årtier arbejdet med børn, der er pårørende. Både som pårørenderådgiver og som inspirator for politikere og professionelle. Hun er i dag selvstændig, men har tidligere arbejdet 22 år hos SIND Pårørenderådgivning, navnlig med samtalegrupper for børn.

Mads og Ann-Dorthe har ved flere kurser suppleret hinanden med hver deres perspektiv på psykisk sygdom set indefra og udefra. De har ofte inspireret andre til at bruge tegninger til at forklare svære ting og fortsætter parløbet i bogen.

Illustrationerne kan printes i sort/hvid fra bogens hjemmeside, så børn selv kan farvelægge dem, mens der tales om at være pårørende.

Diagnoser set i børnehøjde

Alle ved, at et brækket ben kommer i gips, indtil man kan gå igen uden at halte. En psykisk sygdom er derimod usynlig og kan være meget svær at forstå, men forfatterne har mange eksempler, som børn kan nikke genkendende til.

Forfatternes anbefalinger

• Til dig, der har sygdommen: Lær dig selv og din sygdom godt at kende. Gør ting som hjælper til dig til mere overskud og mindre stress.

• Hav fokus på børnene og tal om, hvordan de har det.

• Tal om bipolar affektiv lidelse i jeres familie og med andre omkring jer.

• Husk at søge hjælp, hvis det er svært. Det gælder også den raske forælder.

• Hjælp barnet til at have en fortrolig voksen uden for familien, så barnet har en, hvis der er perioder, som er svære.

Yderpunkterne i bipolar lidelse – depressionen og manien – sammenlignes fx i bogen med at ride på enten en skildpadde eller en drage. Den komplicerede kemi i hjernen, som påvirker menneskers følelser og handlinger, bliver til at forstå for de mindste, når aktiviteterne i hjernebanerne med transmitterstoffer sammenlignes med bybussernes vej gennem myldretidstrafikken:

“Nogle busser har bestemte ruter i hjernen. Hvis nu passagererne i en af busserne overtager styringen og kører med 250 km i timen til Tivoli, selvom de egentlig skulle på arbejde, så giver det problemer. Det kan være noget af det, der sker i manien. Det kan gå stærkt fra tanken i hjernen, til man handler på den. I depressionen kører busserne 10 km i timen eller er gået helt i stå. Nogle af vejene trænger måske til at blive repareret. Derfor er der områder i hjernen, som ikke modtager beskeder og er lukkede,” forklarer forfatterne i bogen.

Skyldfølelse

Uanset mors eller fars diagnose er det typisk de samme spørgsmål, børn stiller sig selv: Har jeg gjort noget, som har udløst sygdommen? Har jeg selv sygdommen? Er det forkert, hvis jeg bliver vred eller ked af det? Det korte svar er naturligvis nej.

Men forfatterne giver sig god tid til at guide børnene ud af skyldfølelsen og de ensomme tanker om, hvad der er almindelig forældrevrede, og hvad der er sygdomsvrede. Det er vigtigt at slippe ansvaret og at tale med andre, påpeger de. Ikke mindst forældrene.

Mads husker fra sin egen opvækst tydeligt, da han som barn for første gang blev spurgt, om han var ked af farens sygdom.

“Jeg svarede min far, at selvom han i perioder lå i sengen, så var han i andre perioder – mindst halvdelen af tiden – meget nærværende i mit liv. Det var mere, end mange af mine venner oplevede hjemme hos dem. Den samtale blev vigtig for os, fordi det bagefter blev nemmere at tale om, hvornår der var gode og dårlige dage,” siger Mads.

Han håber, at bogen kan inspirere til en tilsvarende åbenhed i andre familier. Ann-Dorthe påpeger, at forventningsafstemningen også er vigtig for de voksne.

“Det hele bliver nemmere, hvis man kan tale om, hvad man i perioder kan og ikke kan. Nogle forældre har ekstra høje forventninger til sig selv. Men ingen af os er perfekte.”

 

Om bogen "Mor | Far | Bipolar"

Af Ann-Dorthe Ellegaard Petersen  og Mads Trier-Blom. Illustreret af Lotte Trier-Blom, Peter Maltha og Natalia Krasnianska.

44 sider, 200 kr.

ISBN: 9788771270167

Udgivet af SIND Pårørenderådgivning med støtte fra Jascha Fonden.

KØB BOGEN
Køb bogen via Mads Trier-Bloms hjemmeside
Senere i juni bliver det også muligt at købe bogen via SAXO  og SIND Pårørenderådgivnings hjemmeside.

 

 

 

 

Hos SIND Pårørenderådgivning vil vi gerne sprede nyheden om vores nye undervisningsmateriale, Psykisk Sygdom på Skemaet.

Vores håb er, at materialet kan være med til at skabe dialog og refleksion blandt landets skolebørn, og at det i sidste ende kan være med til at fremme åbenhed omkring psykisk sygdom – til gavn for både mennesker med psykisk sygdom og for deres nærmeste.

Klik her for at bestille materialet.

Det sker lige nu

Har du en nærtstående med psykisk sygdom?

Kursusforløb for pårørende:
Efter aftale med Region Midtjylland afholder SIND Pårørenderådgivning en række gratis kursusforløb. Kurserne er for voksne, som er pårørende til en anden voksen med psykisk sygdom eller psykiske vanskeligheder. Det kan f.eks. være en ægtefælle eller partner, et voksent barn, en nær ven eller en søskende.

At være pårørende til et menneske med en psykisk sygdom kan være krævende. Det kan have betydning, at den pårørende er klædt på til at håndtere det, at stå ved siden af et menneske med psykiske udfordringer.

Pårørendekurserne består af undervisning ved forskellige oplægsholdere i relevante emner som f.eks.: at være pårørende, hverdagsmestring, psykiatriske diagnoser, lovgivning og rettigheder, samt recovery.

Kurserne afholdes af fagpersoner, som har relevant viden og erfaring. Tilbudene er gratis og består af 6 mødegange hver anden uge i det samme tidsrum.

 

Kontakt os hvis du ønsker at tilmelde dig, eller hvis du ønsker at høre mere om kurserne

Nye datoer vil blive meldt ud:

Aarhus:

Opstart: Tirsdage i lige uger

Tilmeldingsfrist: Fuld booket

Silkeborg:

Opstart: Tirsdage  ulige uger

Tilmeldingsfrist:

Adresse: Frivilligcenter Silkeborg, Estrupsgade 4, 1.sal, 8600 Silkeborg

Kontaktperson: Sara Dunn, sd@sindspaa.dk, 4250 8225 (mail foretrækkes)

 

Holstebro:

Opstart Hold 1: Torsdage mellem kl 15:30 - 18:00

Opstart hold 2: Torsdage mellem kl. 18:30 - 21:00

Tilmeldingsfrist:

Adresse: Center for Sundhed, Stationsvej 35, 7500 Holstebro

Kontaktperson: Anne-Louise Loft, al@sindspaa.dk, 4250 8225 (mail foretrækkes)