Formand:

Pædagog og kriminolog Tinna Boesdal (tinnaboesdal@gmail.com)

Næstformand:

Juridisk Konsulent Uffe Dahl (ufda@aarhus.dk)

Advokat Simon Eilrich (eilrich@advokatkompagniet.dk)

Repræsentant udpeget af Landsforeningen SIND, Lokalafdeling Aarhus:

Tove Tolstrup (tove@tolstrup.org)

Suppleant for Tove Tolstrup:

Cand.Pæd.Soc. Kirsten Strandbygaard Knudsen (ksknudsen@stofanet.dk)

Driftsområdechef for Socialpsykiatrien udpeget af styregruppen:

Niels Schwartz (nisc@aarhus.dk)

Repræsentant udpeget af Region Midt:

Ledende sygeplejerske på BUC Elsebeth Vesterheden (elsebves@rm.dk)

Palle Eli Jensen (palle.eli@gmail.dk)

Suppleanter:

Birgit Ilona Andersen (bia@sind.dk)

Hanne Vestergaard (vestergaard@hjw.dk)

Sekretær: 

Jannie Kolbye Rasmussen (jkr@sindspaa.dk)