Børn og unge pårørende

Kontakt til Sind Pårørenderådgivning u18

Tlf: 4268 1800

Mail: u18@sindspaa.dk

Til børn og unge

Det kan være svært for børn og unge at forstå hvad der sker, når een i nærmeste familie har psykisk sygdom. Mange børn og unge har tanker og bekymringer, som de fleste jævnaldrende er fri for.

Det er almindeligt at opleve stress og føle sig anderledes og alene.

Det kan være en hjælp at tale med nogen, og få en forståelse af det, der sker.