SIND Pårørenderådgivning opstod som en græsrodsbevægelse ud af Galebevægelsen og SIND Århus Amt i slutningen af 1980’erne, og blev en selvstændig juridisk enhed 1. juni 1991 med økonomisk støtte fra Helsefonden.

Pårørende til mennesker med psykisk sygdom havde udtrykt ønske om at kunne mødes med andre i samme situation, fortælle om deres problemer, blive lyttet til og således støtte hinanden.

Dengang som nu var rigtig mange pårørende de første til at se, når der var brug for hjælp, til at træde til i akutte situationer og til at yde støtte til forskellige hverdagsfunktioner i hjemmet. På trods heraf blev de pårørende dengang af behandlingssystemet ofte betragtet som et nødvendigt onde, hvis man ikke ligefrem anså dem for at være årsagen til sygdommens udbrud.

Fra foreningens start og frem til i dag har vi samarbejdet med Landsforeningen SIND, kommunerne i Århus Amt og Region Midtjylland. I 2001 indledte vi samarbejde med 8 andre pårørendeorganisationer i Århus Amt under navnet DE9.

Efter at have holdt til skiftende steder i Århus Kommune fik vi i 2005 permanente lokaler i bygning 23 på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Pladsmangel gjorde det dog nødvendigt, at noget af vores aktivitet fortsatte på Windsor på Skolebakken og i Nørre Allé.

Målet for SIND Pårørenderådgivning har fra begyndelsen været at hjælpe pårørende til mennesker med psykisk sygdom til at få det bedre, når de i perioder føler sig overvældet og tynget af deres vilkår som pårørende. Fra 1991 og frem til i dag har vi taget stadig flere midler i brug for at nå dette mål: Først og fremmest på rådgivningssiden, hvor vi yder og har ydet telefonrådgivning og individuelle samtaler. Gruppetilbud for voksne har vi haft fra starten, men de blev fra 1995 suppleret med tilbud for unge, fra 2001 med tilbud for børn og fra 2008 med familiesamtaler og netværksgrupper for børn og deres forældre.

På det politiske plan har vi i 1997 været med til at udarbejde en pårørendepolitik i Århus Amt – den første af sin art i landet. Dette er fulgt op af en ”model for pårørende ” i 2011 i Aarhus Kommune. I 2005-2009 deltog vi i revisionen af pårørendepolitikken i Region Midtjylland. Disse politiske tiltag har banet vejen for, at behandlingssystemet er langt mere tilbøjelig til at inddrage de pårørende som en ressource frem for en belastning.

På det samfundsmæssige plan har vi arbejdet for at udbrede kendskabet til psykisk sygdom, nedbryde tabuer og skabe åbenhed om det at være psykisk syg og pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Det har vi gjort dels ved at deltage i den offentlige debat, dels ved at undervise som gæstelærere på skoler og uddannelsesinstitutioner.

I SIND Pårørenderådgivning har vi fra starten løbende evalueret vores aktivitet og udgivet en række evalueringsrapporter, som hver gang har dannet baggrund for næste udviklingstrin i vores aktivitet.

SIND Pårørenderådgivning startede med en enkelt ansat på 10 timer pr. uge. Nu har vi en stab af professionelle psykologer, terapeuter, socialrådgivere og andre faggrupper til at varetage rådgivning, gruppeledelse, udvikling, den daglige drift samt oplæring og supervision af de frivillige. SIND Pårørenderådgivning er og har været afhængig af frivillige igennem hele sin historie.