Børn og unge pårørende

Tilbud til børn og unge pårørende under 18 år

Hvordan kan børn og unge opleve det at være pårørende?

Det kan være svært for børn og unge at forstå, hvad der sker, når en i nærmeste familie rammes af psykisk sygdom. Mange børn og unge har tanker og bekymringer, som de fleste jævnaldrene er fri for. Reaktionen kan være en oplevelse af stress og følelsen af at være anderledes og alene. Det kan derfor være en stor hjælp at tale med nogen, for at skabe en forståelse for, hvad der sker.

SIND Pårørenderådgivning tilbyder blandt andet gruppeforløb og samtaleforløb for børn og unge. Det kan både være som pårørende til en forælder, en søskende eller et andet nærtstående familiemedlem med psykisk sygdom. Hvis du ønsker en aftale eller blot er interesseret i at høre mere om vores tilbud, er du meget velkommen til at kontakte os. Du finder vores kontaktinformationer her.

SAMTALEFORLØB
Børn og unge i alderen 0-18 år

Vi tilbyder samtaleforløb vedrørende børn og unge pårørende i alderen 0 – 18 år. Samtalerne kan foregå som forældrerådgivning, familiesamtaler og som individuelle samtaler. Vi kan tilbyde op til 8 samtaler.

Samtalerne varetages af kompetent rådgiver fra SIND Pårørenderådgivning. Første samtale foregår med barnets forældre uden barnets deltagelse. Ved samtalen drøftes barnets/den unges vilkår og forældrenes tanker om barnets/den unges trivsel. De efterfølgende samtaler kan foregå som forældresamtaler, familiesamtaler, individuelle samtaler afhængig af behov, ønsker, barnets alder mv.

Læs vores privatlivspolitik ved samtaleforløb her.

GRUPPEFORLØB
Børn og unge i alderen 6-18 år

Der kan deltage 4 – 8 jævnaldrene børn/unge i hver gruppe. Der vil være to gruppeledere ved gruppemøderne.

Både før og efter gruppeforløbet inviteres barn og forældre til en samtale. Et gruppeforløb gennemføres over 10 mødegange á 2 timer. Gruppemøderne giver børnene/de unge et fristed, hvor de kan være sammen med andre børn/unge med lignende vilkår og tale om deres hverdag, uden at skulle tage hensyn til, hvordan andre familiemedlemmer reagerer på dette.

Læs mere om SINDS generelle privatlivspolitik her

Kontakt

Kontakt SIND Pårørenderådgivning Midtjylland, hvis du ønsker en aftale eller blot har spørgsmål om vores tilbud.
Telefon: 4268 1800
E-mail: u18@sindspaa.dk
Du finder yderligere kontaktinformationer her.

Indhold i samtale- og gruppeforløb

I både samtaletilbuddet og gruppetilbuddet indgår nedenstående elementer:

  • Viden om psykisk sygdom, så børnene/de unge har et grundlag at begribe og tilskrive mening til de situationer, de møder i deres hverdag som pårørende.

  • Psykoedukation, hvor tanker, bekymringer, udfordringer mv anerkendes og almengøres med henblik på at styrke børnene/de unges selvopfattelse.

  • Viden om kendte risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge pårørende så børnene/de unge involveres og ansvarliggøres i at mestre hverdagen som pårørende.

  • Støtte til at børnene/de unge kan identificere nogle af de strategier, de allerede anvender samt anerkendelse af deres håndtering af hverdagen.